Menu
Hurtownia Saga
Strona głównaRegulamin
Regulamin

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Wojciech Kopiec

25-671 Kielce

ul. Batalionów Chłopskich 99 lok.2

Nip: 959-080-80-14


Adres do korespondencji:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Wojciech Kopiec
25-671 Kielce

ul. Batalionów Chłopskich 99 lok.2
tel. : + 48 692 422 006

e-mail: sagahurtownia@gmail.com

REGULAMIN

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Hurtownia Saga (Sagahurtownia), dostępny pod adresem www.hurtowniasaga.pl prowadzony jest przez firmę Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Wojciech Kopiec, wpisaną przez Prezydenta Miasta Kielce do ewidencji działalności gospodarczej. Siedziba firmy znajduje się w Kielcach, ul. Batalionów Chłopskich 99 lok.2. Jesteśmy zarejestrowani pod numerem NIP: 9590808014  Tel: 692-422-006

Jakiekolwiek kwestie sporne miedzy sprzedającym a klientem podlegają negocjacji. Będą rozpatrywane indywidualnie zawsze na korzyść klienta. Stosujemy zasadę: "Klient nasz Pan".

 1. Przed złożeniem zamówienia należy zapoznać się z zapisami niniejszego regulaminu, który określa zasady dokonywania zakupów na naszych aukcjach. Złożenie i potwierdzenie zamówienia równoznaczne jest z akceptacją wszystkich postanowień niniejszego regulaminu obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

 2. Produkty oferowane na naszych aukcjach są fabrycznie nowe i wolne od wad fizycznych.

 3. Wszystkie ceny towarów widoczne na naszych aukcjach są cenami brutto (zawierają podatek VAT) i wyrażone są w złotych polskich. Podane ceny towarów nie zawierają kosztów dostawy, które ustalane są zgodnie z obowiązującym w momencie składania zamówienia Cennikiem dostawy.

II FORMY PŁATNOŚCI 

PŁATNOŚĆ PAYU

 1. Przelew PayU jest to płatność elektroniczna dokonywana za pośrednictwem serwisu PayU.

 2. UWAGA: wybrany wzór/kolor należy podać w Formularzu Zapłaty i Dostawy, a nie w tytule przelewu PayU.

PRZELEW TRADYCYJNY

 1. Wpłata dokonywana jest na konto bankowe Sprzedającego, w tym celu Klient dokonuje samodzielnego przelewu logując się na stronę swojego banku, odwiedzając placówkę banku lub na poczcie.

 2. Dane do przelewu:
  Numer rachunku:  ING Bank: 21 1050 1416 1000 0097 1134 8525

  Tytuł przelewu: należy wpisać login Allegro (np.basia1358)
  Nazwa odbiorcy: P. W. Wojciech Kopiec ul. Bat. Chłopskich 99 lok2 25-671 Kielce
  Kwota przelewu: koszt produktów + koszt wysyłki
  UWAGA: wybrany wzór/kolor należy podać w Formularzu Zapłaty i Dostawy, a nie w tytule przelewu.

 3. Wpłaty należy dokonać w przeciągu 14 dni od zakończenia się aukcji -oferty. Jeśli nie jest to możliwe prosimy o stosowną informację. Po upływie 14 dni z podanej aukcji występujemy o zwrot pobranej prowizji do serwisu Allegro.

PŁATNOŚĆ PRZY ODBIORZE PRZESYŁKI

 1. Udostępniamy możliwość zapłaty za zamówione produkty przy odbiorze przesyłki, tzw. "płatność za pobraniem".

 2. W przypadku wyboru przesyłki pobraniowej prosimy o zaznaczenie tej opcji w Formularzu Zapłaty i Dostawy.

III DOSTAWA

 1. Zamówiony towar dostarczany jest wyłącznie na terytorium Polski.

 2. Koszt dostawy towaru ponosi Klient zgodnie z Cennikiem dostawy obowiązującym w chwili składania zamówienia.

 3. Przesyłki nadawane są w dni pracy hurtowni zazwyczaj w ciągu 24h-48h od zaksięgowania wpłaty na koncie lub wyboru przesyłki za pobraniem. W weekendy i święta towar nie jest wysyłany.

 4. Koszt przesyłki jest naliczany w/g tabeli dostaw.

 5. Zmiany adresu wysyłki można dokonać wskazując nowy adres w Formularzu Zapłaty i Dostawy.

 6. Czas dostawy od nadania jest uzależniony od operatora kurierskiego lub poczty polskiej.

IV WYMIANA

 1. Dajemy Państwu możliwość wymiany zakupionego towaru na inny dostępny model i/lub kolor.

 2. Na możliwość skorzystania z wymiany zakupionego towaru dajemy Państwu 14 dni kalendarzowych od daty wydania rzeczy (otrzymania towaru lub doręczenia przesyłki).

 3. Przed dokonaniem wymiany prosimy przesłać mailowo na adres  sagahurtownia@gmail.com następujące dane:
  a) nazwę konta Allegro, z którego dokonany został zakup
  b) imię i nazwisko oraz numer telefonu
  c) nazwę zakupionego produktu, który chcą Państwo wymienić
  d) informację na jaki model i/lub kolor chcą Państwo dokonać wymiany

 4. Zalecane jest, by Klient przesłał wraz ze zwracanym towarem dowód zakupu potwierdzający sprzedaż (paragon lub F-VAT).

 5. Na odesłanie produktu do siedziby firmy mają Państwo 14 dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia chęci wymiany.

 6. Klient ponosi koszt przesyłki wymienianego towaru do siedziby firmy oraz ponownego nadania przesyłki.

V ZWROT TOWARU

 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22, poz. 271) Klient będący konsumentem ma prawo do odstąpienia od zawartej umowy i zwrotu zakupionego towaru bez podania przyczyny.

 2. Prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny przysługuje jedynie konsumentom, czyli osobom fizycznym dokonującym zakupu w celu nie związanym z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową.

 3. Na pisemne (np. poprzez e-mail) odstąpienie od umowy dajemy Państwu 30 dni kalendarzowych od daty wydania rzeczy (otrzymania towaru lub doręczenia przesyłki).

 4. Przed dokonaniem zwrotu prosimy przesłać mailowo na adres sagahurtownia@gmail.com następujące dane:
  a) nazwę konta Allegro, z którego dokonany został zakup
  b) imię i nazwisko oraz numer telefonu
  c) nazwę zakupionego produktu, który chcą Państwo zwrócić

 5. Prosimy o wypełnienie formularza przesyłając Formularz Zwrotu/Wymiany towaru, który po wypełnieniu prosimy wydrukować, podpisać i dołączyć do zwracanego towaru.

 6. Zalecane jest, by Klient przesłał wraz ze zwracanym towarem dowód zakupu potwierdzający sprzedaż (paragon lub F-VAT).

 7. Na odesłanie produktu do siedziby firmy mają Państwo 14 dni kalendarzowych od dnia odstąpienia od umowy.

 8. Koszt odesłania zwracanego towaru do siedziby Sprzedającego ponosi Klient.

 9. W przypadku zwrotu wszystkich zakupionych produktów Sprzedający zwróci Klientowi należność równą kosztowi zwracanego przez Klienta towaru .

 10. W przypadku zwrotu części zakupionych produktów Sprzedający zwróci Klientowi należność równą kosztowi zwracanego przez Klienta towaru.

 11. Należność, o której mowa w pkt VI 9 i 10 Regulaminu zostanie zwrócona Klientowi przelewem na podany rachunek bankowy, nie później niż 14 dni od daty otrzymania przez Sprzedającego zwracanego towaru.

 12. Adres do zwrotu przesyłek 

  Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Wojciech Kopiec

  ul. Batalionów Chłopskich 99 lol.2

  25-671 Kielce

 13. Ważne nie odbieramy przesyłek za pobraniem.

 14. Przesyłki prosimy o nadawanie pocztą polską listem poleconym ekonomicznym.

VI REKLAMACJA

 1. W przypadku stwierdzenia wad fizycznych w zakupionym towarze lub niezgodności zakupionego towaru z umową, Klient ma prawo do zgłoszenia reklamacji Sprzedającemu (zgodnie z zapisami ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego).

 2. Różnice wynikające z indywidualnych ustawień monitora komputera Klienta (np. kolor lub proporcje itp.) nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru.

 3. Zgłoszenie reklamacji prosimy dokonywać poprzez e-mail, w którym należy podać: a) nazwę konta Allegro, z którego dokonany został zakup; b) imię i nazwisko oraz numer telefonu; c) nazwę zakupionego produktu, który chcą Państwo zgłosić do reklamacji; d) informację o stwierdzonych wadach lub niezgodności z zamówieniem;

 4. Skontaktujemy się z Państwem e-mailowo przesyłając Formularz Reklamacyjny, który po wypełnieniu prosimy wydrukować, podpisać i dołączyć do zwracanego towaru.

 5. Zalecane jest, by Klient przesłał wraz z reklamowanym produktem dowód zakupu potwierdzający sprzedaż (paragon lub F-VAT, a w przypadku ich braku prosimy o dołączenie pisemnego oświadczenia o przyczynie braku dowodu zakupu).

 6. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Sprzedającego przesyłki zawierającej reklamowany towar.

 7. Podczas dokonywania zgłoszenia reklamacyjnego Klient ma prawo określić swoje oczekiwania co do sposobu realizacji zobowiązań sklepu wynikających z pozytywnie rozpatrzonej reklamacji. Klient może wybrać: naprawę reklamowanego towaru, wymianę reklamowanego towaru na nowy lub zwrot kwoty zakupu towaru wraz z kosztem jego wysyłki. W przypadku naprawy lub wymiany reklamowanego towaru na nowy, koszt dostawy do Klienta ponosi Sprzedający.

 8. W przypadku uzasadnionej reklamacji, jeżeli ani naprawa, ani wymiana reklamowanego towaru nie będą możliwe Sprzedający zwróci Klientowi równowartość kwoty zakupionego produktu wraz z kosztem jego wysyłki.

VII KOMENTARZE

 1. Po zakończeniu transakcji wystawiają Państwo komentarz jako pierwsi.

 2. W przypadku przesyłek za pobraniem komentarz zwrotny wystawiamy po zaksięgowaniu wpłaty na koncie.

 3. Komentarze są wystawiane cyklicznie.FORMULARZ DO ZWROTU / WYMIANYOświadczam, że zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. nr 22, poz. 271) odstępuję od umowy....................................................................................... nr. ................

zawartej dnia............................... w.....................................................................

Proszę o zwrot kwoty....................zł (słownie: ...................................................)

na konto nr.....................................................................................................

Zwracam, w stanie niezmienionym.......................................................................

otrzymany dnia.....................................................................................................

mój nick z allegro...................................................................................................

nick sprzedającego (nazwa sklepu , w którym dokonano zakupu)....................................................................

Podpis Konsumenta

…..............................VII OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Składając zamówienie na naszych aukcjach Klient wyraża zgodę na przechowywanie oraz przetwarzanie podanych w zamówieniu danych osobowych przez firmę P. W. K. Kopiec, z siedzibą w Kielcach przy ulicy Batalionów Chłopskich 99 , zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zmianami).

 2. Podane dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji umowy sprzedaży, w tym zwłaszcza w celu skutecznego doręczenia zakupionych towarów do Klienta, w związku z tym mogą być przekazywane firmom przewozowym świadczącym usługi z zakresu dostawy towarów.

 3. Podanie danych osobowych w trakcie składania zamówienia przez Klienta jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania skutkuje brakiem możliwości złożenia zamówienia na naszych aukcjach.

 4. Klient ma prawo wglądu do treści swoich danych w celu ich weryfikacji, poprawiania oraz uaktualniania. Klient może także zażądać całkowitego usunięcia swoich danych z systemu Sprzedającego.


Zamówiony towar dostarczamy za pośrednictwem Poczty Polskiej. Kupujący jest obciążany następującymi kosztami dostawy:

Koszty przesyłki - płatne pobraniowo.

Poczta Polska zazwyczaj 2-5 dni roboczych.

Do [kg] Koszt netto Koszt brutto
1 14.63 18
2 16.26 20
5 18.7 23
10 21.14 26
15 24.39 30
20 28.45 35
25 32.52 40
30 36.58 45

 

Koszty przesyłki - płatne przelewem.

Poczta Polska zazwyczaj 2-5 dni roboczych.

Do Koszt netto Koszt brutto
1 11.38 14
2 13.01 16
5 15.45 19
10 20.325 25
15 26.02 32
20 28.455 35
30 32.52 40

 

Odbiór osobisty w siedzibie firmy: 0 zł, 0 dni.

UWAGA! 

Kurierzy mają obowiązek dostarczyć przesyłkę do lokalu odbiorcy wyłącznie gdy waga paczki nie przekracza 30 kg. W przypadku produktów o większej wadze paczka może zostać dostarczona tylko pod drzwi budynku w adresie dostawy.

...jest pusty

Akceptuję
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.